Le Village de Liziqing (Ethnie Minoritaire de Miao) du Canton de Hedian à Xiangyun, Dali

Le Nom Chinois:祥云县禾甸镇大营村委会李子箐苗寨
Le Nom Anglais: Liziqing Village (Miao Ethnic Minority) of Hedian Town in Xiangyun County, Dali
Kaishan Festival of Miao Ethnic Minority is held in Liziqing Miao Ethnic Village in Xiangyun County every year.